中华人民共和国驻土耳其共和国大使馆经济商务处

Economic and Commercial Office of the Embassy of People's Republic of China in the Republic of Turkey

首页>中国国际进口博览会

来源: 类型:

CIIE Destekleyici Önlemler

Destek politikası, ithalat fuarının daha da iyileştirilmesi adına atılan önemli bir adımdır. İlk CIIE'den bu yana, Çin Hükümeti, CIIE'nin dört ana platformunun inşası için önemli bir garanti sağlayan tercihli vergilendirme, uygun gümrükleme ve pazara erişim gibi bir dizi destekleyici politikayı başarılı bir şekilde uygulamaya koymuştur.

1. CIIE’ye fiilen katılan firmalara (grup organizatörleri dahil) gerçek harcamalarını aşmayacak şekilde 300 RMB/m2 stant kurma desteği verilmektedir. Bahse konu destek ödemesi tercihe göre doğrudan katılımcı firmalara (grup organizatörleri dahil) yatırılabilir, 5. CIIE’nin stant yerinin ücreti olarak kullanılabilir ya da CIIE’nin forumlarında, etkinliklerinde, otellerde, reklamcılık ve diğer ilgili giderler olarak kullanılabilir.

2. Fuar süresince satılan makul sayıda ithal ürünlerin ithalat vergileri, ithalat katma değer vergileri ve tüketim vergileri muafiyetleri uygulanacaktır. Muafiyet: makineleri, mekanik aletleri, elektrikli teçhizat ve aletleri, cihazları (tıbbi ve cerrahi cihazlar ve ekipmanlar hariç), tırları, traktörleri, gemileri, yüzen yapıları, tıbbi ve cerrahi alet ve teçhizatları, sanat eserlerini, koleksiyon ürünleri ve antikaları vb. ürünleri kapsamaktadır.

3. Shanghai Gümrüğü ve Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi İthalat ve İhracat Denetleme Kurumu Shanghai Yönetim Ofisi, Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki entegre hizmet alanına (Shanghai) ilgili personeller göndererek, gümrükleme, denetim, danışmanlık vb. hizmetleri sunacaktır.

4. CIIE’de sergilenecek ürünler için, Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi (Shanghai) Limitet Şirketi tarafından Shanghai Gümrükleri’ne banka garantisi veya gümrük garantisi sigortası sağlanmaktadır. Uluslararası katılımcı firmalar ve lojistik firmalar, Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi (Shanghai) Limitet Şirketi tarafından verilen "2022 yılı 5. CIIE’ye Gelen İthal Ürünler Sertifikası" ve "2022 yılı 5. CIIE İthal Ürünler Listesi" ile gümrüğe her ürün için ayrı ayrı vergi teminatı uygulamasından muaf tutulacaktır.

5. İthal hayvanlar, bitkiler ve bunların yan ürünleri, hayvansal gıdalar, bitkisel gıdalar ve Çin tıbbi bitkileri vb. ürünlerin muayene ve karantina idari onay konuları, Shanghai Gümrükleri ve ilgili gümrükler tarafından sahada onay işlemlerinden geçirilerek yürütülecek ve çalışmalar 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Shanghai Gümrükleri, "uygunluk ve işlerlik" ilkesine uygun olarak, sergi alanında satılan ithal su ürünleri, süt ürünleri ve kırlangıç yuvası için onay ve inceleme hakkını yurt dışı üretici firmaya vermektedir ve bu ürünlerin yurt dışında yerinde bedel biçme prosedüründen muaf tutulacaktır. İncelemenin ardından Gümrük Genel Müdürlüğü geçici tescil onay belgesi düzenleyecektir (geçici tescil onay belgesi sadece fuar süresince ve fuar alanında kullanılabilecektir).

6. CIIE için büyük limanlarda VIP geçişi, fuarda sergilenen ürünlerin gümrük beyannamesi için özel sahalar ve muayene için özel koridorlar kurulacak ve ayrıca beyanname, muayene, numune alma ve test gibi gümrük işlemlerine öncelik verilecek ve muayeneden sonra hemen serbest bırakılacaktır.

7. CIIE’ye katılacak firma temsilcilerinin kendi kullanımları ve sadece hastalıkların önlenmesi veya tedavisi için getirdikleri özel ilaçlar (biyolojik ürünler) için doktor reçetesi veya hastaneden alınacak ilgili rapor ile ülkeye girişine izin verilecektir. İzin verilen miktar, reçete veya talimatlarla belirlenen tedavi süreci ile sınırlıdır.

8. Yalnızca fuar için önceden paketlenmiş gıda ve kozmetik ürünleri, Çince etiket yapıştırılması ve numune incelenmesinden ve alıcı ve göndericinin kayıt belgesi kontrol işleminden muaftır. Numune ve tadım amaçlı önceden paketlenmiş gıda ve kozmetik ürünleri, gıda güvenliği risk değerlendirmesine göre fuardan önce numuneler alınabilir ve Çince etiketleme işleminden muaftır. Ayrıca fuar alanında az sayıda numune satışı yapılacak ürünler de Çince etiketleme işleminden muaf tutulacaktır.

9. E-ticaret perakende ithal malları listesine dahil edilmesine izin verilen fuarda sergilenen ithal ürünler, fuar sona erdikten sonra bölge merkezine girmeleri halinde, şartlara elverişli olanlar, e-ticaret çevrimiçi alışveriş gümrüklü perakende ithal emtia modeline uygun olarak satılabilecektir.

10. Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi tarafından kültürel miras olarak tanımlanan sergilenecek ürünler, geçici ithalat fuar ürünleri ya da gümrüklü teşhir ürünleri kapsamında sergilenebilecektir. Fuar süresi boyunca Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi tarafından yerli tüketicilerin satın alınmasına izin verilen kültürel miras niteliğindeki fuar ürünleri, vergi destek politika hükümlerini karşılaması halinde, ilgili politika çerçevesinde gümrüksüz olarak ithal edilebilecektir.

5. CIIE, katılımcı Türk firmalarına daha fazla imtiyaz ve kolaylık sağlamak için diğer destekleri yayınlamaya devam edecektir.