中华人民共和国驻土耳其共和国大使馆经济商务处

Economic and Commercial Office of the Embassy of People's Republic of China in the Republic of Turkey

首页>中国国际进口博览会

来源: 类型:

5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenecektir.

5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenecektir. CIIE, Devlet Başkanımız Sayın Xi Jinping tarafından planlanan, bizzat önerilen, şahsen duyurulan ve desteklenen önemli bir dışa açılma adımıdır; Çin'in açık dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmek ve ekonomik küreselleşmeyi desteklemek için uyguladığı pragmatik bir eylemdir; “İnsanlığın ortak kader topluluğu” kavramının ve Küresel Kalkınma İnisiyatifinin canlı uygulamasıdır. Mevcut küresel salgının, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamanın ve jeopolitik faktörlerin arka planına rağmen, 5. CIIE planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir. Bu da Çin Hükümeti’nin salgını önleme ve kontrol politikası sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı koordine konusundaki güçlü yeteneğini göstermektedir. Aynı zamanda Çin ekonomisinin güçlü direncini ve büyük pazarının muazzam çekiciliği de gözler önüne sermektedir.

2018 yılından bu yana, CIIE dört yıl üst üste başarıyla gerçekleştirilmiştir. Fuarın niteliği sürekli yükseltilirken, uluslararası alanda daha da yaygınlaştırılmaktadır. CIIE’nin uluslararası satın alma, yatırım teşviki, kültürel değişim ve dışa açılma ve işbirliği için dört ana platformundan tam olarak yararlanılmaktadır. Dünyanın en çok gelişen pazarı Çin'i, Türkiye’nin de dahil olduğu küresel bir fırsata dönüştürmeyi ve Çin ile Türkiye ve diğer pazarlar arasındaki bağlantıyı, sektörlerin entegrasyonunu, inovasyon teşvikini ve kurallara bağlılığı desteklemektedir. Her sene düzenlenen CIIE dünya çapında 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 3.000 katılımcıyı firmayı çekmektedir. Dünyanın en büyük 500 şirketi ve sektör lideri işletmeleri %80'den fazlası fuara tekrar kayıt yaptırmıştır. Fuara temsili yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni hizmetler ile dünyanın ilk beş tahıl firması, ilk on otomobil şirketi, ilk on endüstriyel elektrik şirketi, ilk on kozmetik markası ve ilk on tıbbi cihaz şirketi katılmıştır. Aynı zamanda fuara, profesyonel tedarik gerçekleştirmek için Çin'deki çeşitli il ve şehirlerden büyük işletmelerden oluşan yaklaşık 40 ticaret grubu ve yaklaşık 600 alt grup katılmakta, bu sayede katılımcı firmalar en verimli şekilde bağlantı kurabilmektedir. Ayrıca düzenlenen büyük ölçekli ticaret ve yatırım iş ortağı bulma konferansı ile fuarların meta, katılımcıların ise yatırımcı olmasına imkan sağlanmaktadır. Fuarda gerçekleştirilen binlerce ticari işbirliği ve yatırım başarılı bir şekilde amacına ulaşmıştır.

"Yeni çağın, ortak kaderi" temasına bağlı kalan 5. CIIE; Ulusal Kapsamlı Fuar, Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu ve Kurumsal İş Fuarı aracılığıyla katılımcı ülkelerin yatırım ortamını, avantajlı endüstrilerini, turizm ve kültürünü, ayrıca Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğinin verimli sonuçlarının devamlılığını göstermektedir. 5. CIIE’nde sektörlere göre ayrılan; otomobil, gıda ve tarım ürünleri, teknik ekipman, tüketim malları, tıbbi ekipman-sağlık ürünleri ve hizmet ticareti olmak üzere altı ana fuar alanından oluşacaktır. İlgili sektör yetkilileri, işletmeler, üniversite ve araştırma enstitülerindeki profesyonel kişiler fuarı ziyaret etmeye ve satın alma müzakerelerine katılmaya aktif olarak davet edilmektedir. Yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçilerin ve katılımcı firmaların önceden bağlantı kurmasına yardımcı olmak için yatırım tanıtımları yol haritaları oluşturma, fuar alanlarına göre arz ve talep oluşturma ve diğer faaliyetler düzenlenmektedir. Katılımcıların bir araya gelmek istedikleri ziyaretçiler ile daha fazla iletişim kurabilmesi ve daha fazla işbirliği görüşmeleri gerçekleştirmelerine destek olmak adına fuarın etkinliğini geliştirmek için çaba gösterilmektedir.

5. CIIE’nin çalışmaları planlandığı gibi istikrarlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. Haziran başı itibariyle kurumsal iş fuarının sözleşmeli alanı planlanan alanın %75'ini aşmış, dünyanın en büyük 500 şirket ve sektör lideri katılımcı firma sayısı 250'yi geçmiştir. 5. CIIE için profesyonel ziyaretçilerden gelen kayıtlar ve destekleyici faaliyetler için başvurular resmi olarak başlatılmış bulunmaktadır. Kültürel değişim faaliyetleri saha servis garantisi gibi diğer faaliyetler de planlandığı gibi ilerlemektedir.

Çin, Türkiye’yi 5 yıl art arda CIIE’nin Ulusal Sergi ve Şirket İş Fuarına resmi olarak davet etmiştir. İlk CIIE itibarıyla, önde gelen Türk firmaları aktif şekilde fuara katılarak, CIIE aracılığıyla Çin’e 500 milyon ABD doları üzerinde ihracat yapılmıştır. ‘Romantik Türkiye’ adı ile Çinli tüketicilerin dilinde dolanmaktadır.

Çin, katılımcı Türk firmalarına destek sağlamaya devam edecektir. Bu firmalar, fuar süresinde satılan bazı ürünlerin gümrük vergisi, ithalat vergisinin katma değer vergisi ve tüketim vergisinden muaf tutulacaktır. Katılımcı firmaların stant kurması için (300 yuan/metrekare) destek sağlanacaktır. Katılımcı firmaların CIIE’ne katılmak için Çin’e vize işlemlerini kolaylaştırma önlemleri sağlanacaktır.

Çin, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağıdır ve iki devlet başkanının ortak liderliğinde iki ülkenin stratejik işbirliği derinleşmeye devam etmektedir. Özellikle korona virüsü salgınıyla mücadelede birbirine yardım ederek zorlukları birlikte aşmaktadırlar. Aşı ve ilaç konusunda göstermiş oldukları işbirliği iki ülke arasındaki pratik işbirliğinin yeni bir vurgusu haline gelmiştir. Artık Çin-Avrupa trenleri düzenli olarak çalışmakta, bilgi endüstrisi ve yeni enerji projeleri istikrarlı olarak ilerlemektedir. Ayrıca "Kuşak ve Yol" girişimi ve "Orta Koridor" planı ile verimli sonuçlar elde edilmektedir. Salgın öncesinde Türkiye'ye özgü olan bazı tarım ürünleri toplu olarak Çin'e ihraç edilmiştir. 2018'den 2021'e kadar Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 100 milyar doları aşarak 109,05 milyar dolara ulaşmıştır. 2021'de Türkiye'nin Çin'e ihracatı geçen yıla göre %35,1 gibi büyük bir artışla 5,04 milyar dolar olmuştur. Bu sadece Çin ve Türkiye'nin COVID-19 salgınına karşı verdiği başarılı mücadelesi ya da iş ve üretimin yeniden başlatılmasından değil, Çin'in CIIE gibi büyük pragmatik etkinlikler yoluyla ikili ticaret yapısını devamlı olarak iyileştirmesi ve Türkiye'den ithalatı arttırma yönündeki aralıksız çabalarından kaynaklanmaktadır. 2022'nin ilk dört ayında Türkiye'nin Çin'e ihracatı 1,66 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ihracat büyümeye devam etmektedir ve yıl boyunca yeni bir zirveye ulaşması beklenmektedir.

1,4 milyar nüfusu ve 400 milyonu aşan orta gelir grubuyla dünyanın potansiyeli en yüksek mega pazarı olan Çin'in önümüzdeki 10 yıl içinde ithalat değerinin 22 trilyon doları geçmesi beklenmektedir. Çin, seçkin Türk firmalarını 5. CIIE'ne katılmaya içtenlikle davet etmektedir. 5. CIIE aracılığıyla kaliteli ve özgün ürün ve hizmetlerin Çin'deki binlerce haneye ulaştırılmasını teşvik etmektedir. Çin ile Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve küresel açılım için pozitif enerjilerimizi birleştirelim.